Cam Kết Ngân House

Tác dụng Đông y Ngân House

Thành phần Ngân House

Atiso, muồng trầu,
tích tuyết thảo,hạ hồi, rau má, trà xanh, vitamin E … và những dược liệu quý kết tinh thành sản phẩm Thảo mộc tiêu mụnNgân House

Sản phẩm Ngân House