[foogallery id=”2472″] [foogallery id=”2217″]

Lưu ý : Kết quả nhanh hay chậm phụ thuộc vào tình trạng mụn từng người, vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết